Tuesday, March 28, 2017

Online Intermediate Irish Language Class for Time Zones in North and South America

The Online Intermediate Irish language class will resume meeting on Tuesdays, March 28th, 8:00 - 9:15 PM ET for a 10 week term. This friendly class is suitable for those who have studied Irish for at least a year or more and want to increase their fluency in reading, writing and conversation. No need to download any software. Learn in the comfort of your home (snow storms, who cares....). Call 203.417.1700 or email: jfeeney@kells-all.com for info or registration. Please share this with anyone who might be interested.


Tosóidh an Meánrang Gaeilge ar líne arís De Mháirt, 28 mí Márta ag 8:00 - 9:15 iarnóin ET(S.A.) ar feadh téarma de 10 seachtain.Tá an rang seo oiriúnach do na daltaí a bhfuil foghlaim Gaeilge le bliain amháin nó níos faide agus a bhfuil fonn acu a gcuid líofacht a mhéadú maidir le léitheoireacht, scríbhneoireacht agus comhrá. Níl aon ghá le haghaidh bog aire nua. Beidh tú ag foghlaim ar shuaimhneas sa bhaile (stoirm shneachta, is cuma...). Eolas sa bhreis: glaoigh 203.417.1700 nó r-phoist jfeeney@kells-all.com. Roinn é seo le haon duine le suim i nGaeilge más é do thoil é.

No comments:

Post a Comment